Strona główna

Witamy na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku


Aktualności
Uwaga! Zmiany organizacji ruchu na Alei Kazimierza Wielkiego

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku informuje, że w związku z remontem drogi krajowej nr  62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku w dniach 17-18 września 2014 roku planowane są zmiany w organizacji ruchu polegające na: - 17 września 2014 roku w godzinach porannych zostanie udostępniona do użytkowania wyremontowana jezdnia w kierunku tamy  ruch w tym (...)
Kto zajmie się strefą płatnego parkowania w nowym roku?

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta. Podmiot, który złoży w tym postępowaniu najkorzystniejszą z punktu widzenia zamawiającego ofertę będzie obsługiwał SPP od stycznia 2015 do grudnia 2018 roku, czyli przez kolejne cztery lata. Zamówienie obejmuje w szczególności prace z (...)
Kolejne remonty włocławskich ulic

Kolejne włocławskie ulice doczekają się remontu. Miejski Zarząd Dróg już ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę wykona frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, zajmie się rozbiórką zniszczonej nawierzchni asfaltowej i położy nowy asfalt. Przedmiot zamówienia obejmuje (...)
Ulica Chopina. Uwaga, zmiany!

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku informuje, że w dniu  29 sierpnia 2014 roku (piątek) ok. godz. 20:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu na IV etapie przebudowy drogi krajowej nr 91. Zmiany w organizacji ruchu drogowego polegały będą na oddaniu do ruchu skrzyżowania ulic Chopina - Cmentarna oraz wyłączeniu z ruchu ulic Chopina -€“ Komunalna. Prosimy (...)
Przetarg na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych nr 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap II.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podczyszczalni wód opadowych i roztopowych (...)
Copyright © 2007 - 2014 MZD we Włocławku