Strona główna

Witamy na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku


Aktualności
Ulica Chopina. Uwaga, zmiany!

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku informuje, że w dniu  29 sierpnia 2014 roku (piątek) ok. godz. 20:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu na IV etapie przebudowy drogi krajowej nr 91. Zmiany w organizacji ruchu drogowego polegały będą na oddaniu do ruchu skrzyżowania ulic Chopina - Cmentarna oraz wyłączeniu z ruchu ulic Chopina -€“ Komunalna. Prosimy (...)
Przetarg na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg na budowę podczyszczalni wód opadowych i roztopowych nr 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap II.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podczyszczalni wód opadowych i roztopowych (...)
Kolejne ulice doczekają się remontu

Kolejne ulice na terenie miasta zostaną przebudowane. Miejski Zarząd Dróg wyłonił już wykonawcę, który zajmie się położeniem nowych nawierzchni na ulicach Wroniej od skrzyżowania z ul. Wolność do KFC oraz na odcinku ulicy Płockiej od skrzyżowania z ul. Ogniową. Firma Spec-Dróg, która złożyła najkorzystniejszą ofertę wykona frezowanie (...)
IV etap jedynki - prace już zaawansowane

Zaawansowane są prace remontowe na IV etapie drogi krajowej nr 91. Niebawem wprowadzone zostaną  kolejne zmiany w organizacji ruchu. Jest to spowodowane faktem, że wykonawca przystąpił do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Zmiana  w organizacji ruchu polegać będzie na oddaniu do ruchu skrzyżowania ulic Chopina z ul. Cmentarną. Natomiast wyłączone z (...)
Wykonawca budowy sygnalizacji wyłoniony

Miejski Zarząd Dróg wyłonił w drodze przetargu wykonawcę sygnalizacji świetlnych, które zostaną zamontowane na skrzyżowaniach ulic Barskiej z Polną oraz Barskiej z Wojskową.  Sygnalizacja, którą zaprojektuje i wykona firma "WZ" Zakład Bezpieczeństwa Ruchu  ma być acykliczna, to znaczy że będzie zależeć od ruchu na (...)
Copyright © 2007 - 2014 MZD we Włocławku